Ööklubi Vabank kodukord

Ööklubi Vabank (edaspidi nimetatud kui Klubi) on meelelahutusasutus, kuhu on oodatud aega veetma kõik, kes järgivad kodukorda. Käesolev kodukord on kohustuslik järgimiseks kõigile Klubi külastajatele ning mõeldud kõigi Klubi külastajate ja töötajate turvalisuse tagamiseks. Klubi pääsme omandamisega võtab Klubi külastaja endale kohustuse järgida Klubi sisekorraeeskirja ning alluda Klubi töötajate korraldustele.

 • o Klubi jätab endale õiguse valida oma klientuur.
 • o Kui külastaja otsustab ürituse toimumise ajal Klubist lahkuda, saab ta võimaluse alustada kogu külastust uuesti st. pilet kaotab lahkudes kehtivuse.
 • o Klubis on kasutusel videovalvesüsteem.
 • o Klubisse kaotatud ja unustatud asju hoiustatakse 1 kuu. Leitud asjad hävitatakse hoiuaja möödumisel.
 • o Klubi (sh. Klubi personal) ei vastuta garderoobi antud üleriiete taskutes olevate esemete ega teiste garderoobi jäetud esemete eest.
 • o Segaduste vältimiseks tuleb kassas või baaris tagastatud raha kontrollida koheselt, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • o Klubi poolt väljastatud kuld- ning krediitkaart on mõeldud vaid personaalseks kasutamiseks kaardi auväärt omanikule. Võõrastesse kätesse sattunud kaart konfiskeeritakse.

1. Klubisse Vabank on keelatud siseneda:

 • o Väljastpoolt ööklubi ostetud söökide ja jookidega;
 • o. omades narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
 • o. külm- ning tulirelvadega, radioaktiivse või lõhkematerjaliga, kergestisüttivate või mürkainetega;
 • o esemetega, mis võivad kujutada ohtu külastajatele ja/või Klubi personalile;
 • o. Külastaja riietus peab olema kohane Klubis vaba aja veetmiseks. Spordirõivastes (sh vöökohata lühikesed püksid) ning rannajalatsites Klubisse siseneda ei lubata;
 • o üleriietega;
 • o loomadega.

2. Klubisse Vabank sisenedes:

 • o Kehtib külastajatele vanusepiirang alates 21. eluaastast. Klubi võib vanusepiiri teatud üritustel muuta, teatades sellest Klubi külastajatele ürituse reklaami, Klubi kodulehe või Facebooki fännilehe kaudu;
 • o peab kliendil olema, Klubi personali nõudmisel, ette näidata isikut tõendav dokument (EV pass, ID-kaart või juhiluba);
 • o on külastaja kohustatud andma oma üleriided garderoobi hoiule, saades vastu üleriietuse asukoha numbri. Teie huvides paigutab personal iga külastaja üleriided eraldi numbri alla. Klubi garderoobinumbri kaotuse korral tuleb külastajal tasuda trahv 10 eurot. Garderoobinumbri kaotuse korral on võimalik tuvastada oma üleriiet peale peo lõppu või järgneval tööpäeval vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga.
 • o on külastaja, kes lõhub või rikub Klubi vara (kaasaarvatud klaasid), kohustatud koheselt hüvitama Tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses. Kahjutasu suurus selgitatakse välja Klubi administraatori poolt;
 • o kohustub külastaja lunastama sissepääsu vastavalt kehtestatud hinnale või esitama vabapääsme, isikut tõendava dokumendi või klubikaardi.

3. Klubis Vabank on keelatud:

 • o suitsetada (k.a. e-sigaretti), v.a. selleks ettenähtud suitsetamisruumis;
 • o omada, tarvitada või müüa narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
 • o filmida ja pildistada, omamata selleks Klubi juhtkonna või administraatori kooskõlastust;
 • o kaaskülastajaid häirida ning peomeeleolu rikkuda;
 • o Klubi vara tahtlik rikkumine või hävitamine, s.h. jalgade asetamine istmetele ja laudadele;
 • o pidutsemise käigus loobuda oma jalanõudest ning riietest. Külastaja enda turvalisuse huvides on turvatöötajal õigus seda palvet eirav külastaja Klubist välja juhatada.

4. Klubil Vabank on õigus:

 • o nõuda külastajatelt kaasas olevate kottide ja esemete läbivaatamist;
 • o nõuda isikut tõendavat dokumenti isiku- ja/või vanuse tuvastamiseks;
 • o mitte lubada Klubisse kodukorraga kehtestatud vanusepiirist nooremaid külastajaid sh. alaealisi, ka juhul, kui nende saatjaks on vanusepiirangust vanem isik.
 • o mitte lubada Klubisse ilmsete joobetunnustega ja/või avalikku korda rikkuvaid isikuid;
 • o mitte lubada Klubisse väljakutsuvalt ja/või agressiivselt käituvaid isikuid
 • o sundida agressiivselt ja/või ebaadekvaatselt käituvaid ja/või Klubi kodukorda rikkuvaid isikuid Klubist lahkuma, neile piletiraha tagastamata. Raskema korrarikkumise puhul teda ka kinni pidama kuni politseile üleandmiseni;
 • o sisse nõuda kahjutasu (vastavalt hinnakirjale ja/või administratsiooni poolt välja käidud summa alusel) kui toime on pandud vara rikkumine;
 • o tühistada või konfiskeerida pilet või muu sissepääsu lubav dokument ning sundida Klubist lahkuma Klubi petta üritanud isik;
 • o mitte lubada Klubisse isikuid, kes on varasemalt rikkunud Klubi kodukorda ja/või jäänud vahele pettuse või pettusekatsega;
 • o VIP nimistusse lisada ja sealt eemaldada isikuid;
 • o muuta hindasid ja Klubi lahtiolekuaegasid sellest ette teatamata.
 • o kodukorra rikkumisel teha isikule korraldus Klubist lahkumiseks. Kuld- või krediitkaardi omamisel lõpetada tema klubiliikme staatus ning tunnistada tema kaart kehtetuks.

o Klubi personali kohta käivad pretensioonid palume esitada kirjalikult Klubi juhtkonnale e-posti teel info@vabankclub.ee. Tagasisidesse suhtutakse tõsiselt ning vastus Klubi juhtkonnalt saabub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.
o Klubi külastajatele on lubatud töötajaid kiita ja tunnustada nii verbaalselt, kui ka mündi ja paberi kujul.
o NB! Klubi lahtiolekuajad sõltuvad külastajate rohkusest, s.t. klubi võidakse sulgeda ka ettenähtust varem või hiljem!
o Klubi võib antud kodukorda muuta ja täiendada, lubada erandeid või erandite lubamisest loobuda – kõik selleks, et Klubi külalistel oleks meeldejäävad, turvalised ning väga positiivsed peoelamused.

Mõnusat pidu!